Bilaga 8 Process för fastställande av valsedlar 2022

Bilaga 8. Möjliga processer för att fastställa valsedlar

Fyra olika processer får användas för att fastställa valsedlar. Årsmötet 2020 har att fastställa vilket av följande fyra sätt som ska användas inför valet 2022:

Alternativ 1. Omröstning på möte utan föregående provval
Alternativ 2. Beslutade medlemsomröstning utan föregående provval Alternativ 3. Omröstning på möte med föregående provval
Alternativ 4. Beslutande medlemsomröstning med föregående provval

Vid tidigare val är det alternativ 3 som har används i distriktet. Styrelsen förordar att alternativ 3 även ska användas inför valet 2022.

Förslag till beslut

att årsmötet beslutar att alternativet omröstning på möte med föregående provval ska användas för att fastställa riksdags- och regionfullmäktigelistor inför valet 2022. 

Comments