Dagordning distriktsstämma 17/1 2021


Tid: Söndag den 17 januari kl. 10.00

Plats: meet.google.com/pbf-ffjj-cgr

Kallade: Ombud för lokalavdelningarna i Uppsala län samt medlemmar i dessa lokalavdelningar. Rösträtt på stämman har ombuden för lokalavdelningarna. Övriga medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesfunktionärer

  a) mötesordförande b) sekreterare c) justerare

 3. Upprättande av röstlängd

 4. Fastställande av dagordningen

 5. Mötets behöriga utlysande

 6. Kongressgruppen informerar om genomförd medlemspejling. Diskussion om språkrörskandidater inför Miljöpartiets extrakongress och ev rådgivande medskick till kongressombuden.

 7. Eventuella fyllnadsval

 8. Övriga frågor

 9. Mötet avslutas 


Engagera dig
Bli medlem
Sprid budskapet