Kontakt

Föreningen Miljöpartiet i Uppsala Län

Ordförande 
Niclas Malmberg: niclas.malmberg@mp.se, tfn 0723 628960
Andrea Byding: andrea.byding@mp.se, 073 054 2087

Region Uppsala

Regionråd
Malena Ranch


Politisk sekreterare
Charles Pylad charles.pylad@lul.se 

Du hittar alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i landstinget på
http://www.mp.se/uppsala-lan (en bit ner på sidan)
Comments