Politik

Sedan valet 2010 är Miljöpartiet det tredje största partiet inom landstinget i Uppsala län. 
Tillsammans arbetar vi för ett modernt, mänskligt och miljövänligt Uppsala län.

Här hittar du våra politiska styrdokument och förslag i landsting och länets kommuner.
mp.se/uppsala-lan kan du i mer kortfattad form läsa om vad vi tycker i olika frågor.

Styrdokument 
Här hittar du bl.a. vårt program och budget

Motioner
Alla motioner vi lagt i landstingsfullmäktige under mandatperioden

Frågor och interpellationer 
Frågor och interpellationer från vi ställt