Politik‎ > ‎

Förtroendevalda

Här hittar du alla miljöpartister med förtroendeuppdrag inom Region Uppsala.

Har du frågor till någon förtroendevald och saknar kontaktuppgifter? 
Kontakta vår politiska sekreterare Charles Pylad, charles.pylad[at]regionuppsala.se

Region Uppsala


Regionråd
Jenny Lundström
Malena Ranch


Regionfullmäktige
Uppsala läns södra
Annika Forssell

Ersättare
1. Georg Olsson, 2. Tarja Onegård, 3. Maria Gardfjell


Uppsala läns mellersta
Malena Ranch
Johan Edstav
Erik Hemmingsson
Fredrik Leijerstam  (1:e vice ordförande)
Charles Pylad

Ersättare
1. Tarja Onegård, 2. Georg Olsson, 3. Maria Gardfjell, 4. Eva Adler, 5. Rickard Malmström


Uppsala läns norra
Jenny Lundström

Ersättare
1. Tarja Onegård, 2. Maria Gardfjell, 3. Georg Olsson


Regionstyrelsen
Malena Ranch (1:e vice ordförande)
Annika Forssell
Jenny Lundström
Erik Hemmingsson (ers.)Fastighets- och servicenämnden
Johan Edstav (ordförande)
Sten Hallberg
Margaretha Grönqvist (ers.)


Gemensam nämnd för kunskapsstyrning
Fredrik Leijerstam (ordförande)
Susanna Tuvemo-Johnson (ers.)


Kollektivtrafiknämnden
Jenny Lundström (1:e vice ordförande)
Maria Gardfjell
Klara Ellström (ers.)


Kostnämnden
Annika Forssell (vice ordförande)


Kulturnämnden
Annika Forssell
Dan Larsson (ers.)


Patientnämnden
Rose Marie Nejdling
Marie Nordberg (ers.)


Sjukhusstyrelsen
Erik Hemmingsson (1:e vice ordf.)
Susanna Tuvemo Johnson
Johan Edstav (ers.)


Vårdstyrelsen
Malena Ranch (ordf.)
Fredrik Leijerstam
Rolf Samuelsson (ers.)
Beredningen för barn och unga (RF)
Lene Schill


Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration (RF)
Mohammed Tahir (ordf.)
Åsa Tinnerholm


Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor (RF)
Eva Adler (ordf.)
Sylvia Lundholm


Landstingsfullmäktiges valberedning (RF)
Johan Edstav
Malena Ranch (ers.)

Personalutskottet (RS)
Annika Forssell

Pensionärsrådet
Susanna Tuvemo-Johnson

Rådet för delaktighet
Malena Ranch (ordförande)

Utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU (RS)
Malena Ranch (1:e vice ordf.)
Erik HemmingssonRevisionen
Carl-Åke ElmersjöBolag, samverkansorgan och stiftelser


Gamla Uppsalabuss AB
Jenny Lundström (1:e vice ordförande)


Mälardalsrådet
Johan Edstav
Jenny Lundström (pers. ers)


Politisk styrgrupp för närvården
Marie Nordberg, repr. Bålsta
Rolf Samuelsson, repr. Almunge

Samordningsförbundet
Annika Forssell


Samrådsnämnden Uppsala universitet – Landstinget i Uppsala län
Malena Ranch


Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Malena Ranch (ers.)Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum
Eva Agius


Stiftelsen Leufsta
Rose Marie Nejdling


Stiftelsen Musik i Uppland
Caisa Lycken


Stiftelsen Upplandsmuseet
Dan Pettersson


Upplandsstiftelsen
Anders Hedström (ordförande)
Georg Olsson (ers.)


Viltförvaltningsdelegationen
Rickard Malmström
Anders Hedström (ers.)Rättsväsende


Förvaltningsrätten
Margareta Elmersjö
Nils Forssell
Caroline Lille


Kammarrätten
Helena Westerlund


Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1)
Fardin Ghaderi
Maini Sorri-Hongslo


Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 2)
Kenneth Gunnarsson


Skattenämnden vid Fastighetstaxeringskontoret
Georg Olsson
Christian Nordberg


Svea Hovrätt
Anders Moldin


Övervakningsnämnden
Mats Börjesson