Politik‎ > ‎

Förtroendevalda

Här hittar du alla miljöpartister med förtroendeuppdrag inom Region Uppsala.

Har du frågor till någon förtroendevald och saknar kontaktuppgifter? 
Kontakta vår politiska sekreterare Charles Pylad, charles.pylad[at]regionuppsala.se

Region Uppsala


Regionråd
Malena Ranch


Regionfullmäktige
Malena Ranch
Fredrik Leijerstam
Jenny Lundström
Hans Wennberg


Regionstyrelsen
Annika Forssell
Malena Ranch, ers.


Fastighets- och servicenämnden
Oskar Reimer


Kulturnämnden
Hans Wennberg, ers.


Patientnämnden
Mattias Ekberg, ers.


Sjukhusstyrelsen
Fredrik Leijerstam
Mårten Fjällström, ers.


Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Jenny Lundström, 1:e vice ordf.
Erik Apel, ers.

Vårdstyrelsen
Malena Ranch, ordf.
Susanna Tuvemo Johnson, ers.
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 
Rolf Samuelsson
Amanda Källmark


Utskottet för hälso- och sjukvård (RS)
Malena Ranch
Bolag, samverkansorgan och stiftelser


Ambulansdirigeringsnämnd
Annika Forssell


Gamla Uppsalabuss AB
Niclas Malmberg, 1:e vice ordf.


Kostnämnden
Annika Forssell, ers.

Mälardalsrådet
Malena Ranch
Fredrik Leijerstam, ers.
Hans Wennberg, ers.


Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Fredrik Leijerstam, ers.


Samordningsförbundet
Annika Forssell

Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum
Finn Hedman, ers.


Stiftelsen Musik i Uppland
Gunnel Bergman, ers.Upplandsstiftelsen
Jenny Lundström, ordf.
Joel Lindh, ers.Viltförvaltningsdelegationen
Rickard Malmström, ers.


Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Bengt Fladvad


Rättsväsende


Förvaltningsrätten
Georg Olsson
Marianne Skoglund
Per-Olof Sving


Kammarrätten
Helena Westerlund


Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1)
Mats BergengrenSvea Hovrätt
Lina Reimer