Politik‎ > ‎

Förtroendevalda

Här hittar du alla miljöpartister med förtroendeuppdrag inom Region Uppsala.

Har du frågor till någon förtroendevald och saknar kontaktuppgifter? 
Kontakta vår politiska sekreterare Charles Pylad, charles.pylad[at]regionuppsala.se

Region Uppsala


Regionråd
Malena Ranch


Regionfullmäktige
Malena Ranch
Fredrik Leijerstam
Jenny Lundström
Hans Wennberg
Annika Forssell, ers.
Mattias Ekberg, ers.
Mårten Fjällström, ers.
Emin Maskan, ers.


Regionstyrelsen
Annika Forssell
Malena Ranch, ers.


Fastighets- och servicenämnden
Oskar Reimer


Kulturnämnden
Hans Wennberg, ers.


Patientnämnden
Mattias Ekberg, ers.


Sjukhusstyrelsen
Fredrik Leijerstam
Mårten Fjällström, ers.


Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Jenny Lundström, 1:e vice ordf.
Erik Apel, ers.

Vårdstyrelsen
Malena Ranch, ordf.
Susanna Tuvemo Johnson, ers.
Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 
Rolf Samuelsson
Amanda Källmark


Utskottet för hälso- och sjukvård (RS)
Malena Ranch
Bolag, samverkansorgan och stiftelser


Ambulansdirigeringsnämnd
Annika Forssell


Gamla Uppsalabuss AB
Niclas Malmberg, 1:e vice ordf.


Kostnämnden
Annika Forssell, ers.

Mälardalsrådet
Malena Ranch
Fredrik Leijerstam, ers.
Hans Wennberg, ers.


Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Fredrik Leijerstam, ers.


Samordningsförbundet
Annika Forssell

Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum
Finn Hedman, ers.


Stiftelsen Musik i Uppland
Gunnel Bergman, ers.Upplandsstiftelsen
Jenny Lundström, ordf.
Joel Lindh, ers.Viltförvaltningsdelegationen
Rickard Malmström, ers.


Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Bengt Fladvad


Rättsväsende


Förvaltningsrätten
Georg Olsson
Marianne Skoglund
Per-Olof Sving


Kammarrätten
Helena Westerlund


Jurymän i tryckfrihetsmål (grupp 1)
Mats BergengrenSvea Hovrätt
Lina Reimer