Föreningen‎ > ‎

Styrelse

Styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Uppsala län 2021

Andrea Byding                  Ordförande 

Oliver Björklund               Ordförande

Ted Berglund                     Kassör                 

Gunnel Bergman               Ledamot

Ulrika Lundblad                Ledamot

Margareta Mörck              Ledamot

Daniel Steinmo                 Ledamot

Hans Wennberg                Ledamot

Anna Örnestad                 LedamotRevisorer
Carl Åke Elmersjö och Ylva Lundh 

Valberedning
Paul Eskilsson (sammankallande), Malin Aldal, Susanne Engström, Elias Fjellander och Åsa Tinnerholm.  

 

 


Kongressgruppen

Ombud
Sammankallande: Hans Wennberg, Älvkarleby, omval
Vice sammankallande: Charles Pylad, Uppsala, omval

Oliver Björklund, Uppsala
Andrea Byding, Uppsala
Jacob Risberg, Knivsta
Carina Tennfors, Enköping
Lars Friberg, Uppsala
Anna Söder Rytterholm, Håbo
Vera Röös, Uppsala
Iulia Karlsson, Uppsala
Simon Rosén, Uppsala
Torgny Ericsson, Håbo
Cecilia Karikoski, Enköping
Maria Gardfjell, Uppsala


Ersättare:
1:e ersättare: Linda Eskilsson, Uppsala
2:e ersättare: Kenta Hällbom, Enköping
3:e ersättare: Juni Malmberg Rosenkvist, Uppsala
4:e ersättare: Hedda Berkesand, Uppsala